Bestil tid: 5093 2018 info@kliniklivskraft.dk

Persondata og samtykke

Som zoneterapeut har jeg pligt til at føre journal. Det vil sige jeg behandler og opbevarer personfølsomme oplysninger om dig. Du kan læse om hvad det betyder herunder:Ved 1. behandling noterer jeg hvad formålet med behandlingen er, hvilke symptomer du beskriver og evt. årsager, samt andet som er relevant for behandlingerne (det kan f.eks. være din livsførsel, tidligere sygdomme og oplevelser relateret til den problematik, du kommer med). Jeg noterer, hvilken behandlingsplan jeg følger. Ved efterfølgende behandlinger noteres udviklingen og resultaterne som følge af behandlingerne.

Endvidere dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse opbevares samt personnummer, hvis du har oplyst mig dette.

I tilfælde af du kan få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, videresender jeg elektronisk dit navn og personnummer samt den pris, du har betalt for behandlingen til Sygeforsikringen Danmark.

Du skal som klient underskrive en samtykkeerklæring ved 1. behandlingsgang. Den ligger klar til dig i klinikken. Jeg opbevarer din erklæring. Samtykket kan til en hver tid trækkes tilbage. Jeg opbevarer journaler i 5 år, hvorefter de slettes, hvis du ikke fortsat er aktiv klient hos mig.

Persondataforordningen giver dig, som registret klient i min klinik, en række rettigheder. De vigtigste rettigheder er:

  • oplysning om en behandling (oplysningspligt)

  • indsigt i dine personoplysninger (indsigtspligt)

  • urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)

  • få dine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt)

  • gøre indsigelse mod personoplysninger anvendes til direkte markedsføring

  • retten til at gøre indsigelse (f.eks. klage til Datatilsynet)

  • retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

Close Menu